3D skydning

3D skydning forgår oftest i skovområder hele året. Her er der opsat 3D dyr i skummateriale, som der skydes efter på forskellige afstande fra 5-55 meter afhængig af alder, buetype og dyrets størrelse.

3D skydning er både for sjov, og hvis man vil gå til stævner eller konkurrencer.